de-kommisjonering av datasenter

drig-serversDa et ledende Cloud provider skulle konsolidere datasentre og hadde behov for å tilbakestille lokalene til opprinnelig stand, ønsket de å benytte d|rig som partner. Med stolte og profesjonelle medarbeidere tok vi fatt på oppgaven som inkluderte alt av elektriske installasjoner, kjøleanlegg, fire eater brannsikring og alt annet som naturlig hører med. Når vi var ferdige var alt av kabling, kjølerør, dataroms gulv, lettvegger, etc. borte, og igjen sto et ribbet lokale klart til overlevering til huseier.

Vår fokus på å velge den miljømessige beste håndteringen av det som skal resirkuleres samt vårt nære samarbeid med Greentech på datasikkerhet og ombruk gir trygghet og miljømessig maksimal gevinst. d|rig leverer selvsagt en komplett miljørapport på de-komissjoneringen som dokumentasjon på at Selskapet har fokus på sitt samfunnsansvar.

IMG_7322 IMG_6992[3] IMG_6976[7] IMG_6919