Vi skal være pionerer.

d|rig skal være førende inden for forskning og innovation på genvinding af sjældne jordarters metaller.

AFFALDSPROBLEM

Mere og mere teknologisk udstyr produceres i dagens samfund, og i Norden begynder vi tidligt at tage ny teknologi i brug. Der er mange forretningsmæssige positive aspekter ved dette, da vi i Norden har en kompetence, der gør os globalt ledende på mange områder. Bagsiden af medaljen er desværre, at det også øger affaldsmængden af teknologisk udstyr. Genbrug er uden tvivl det bedste, vi kan ud fra et miljømæssigt perspektiv. Nogle gange er det muligvis ikke muligt at genbruge et helt produkt. Det kan dog være muligt at genbruge enkeltkomponenter, eller endda ned til enkeltstående mikrochips, som er placeret på et printkort. Denne kompetence besidder d|rig, og vi arbejder konstant på at udvikle os yderligere på dette område. Norge er blandt de bedste i genanvendelsen af EE-affald, og har gode direktiver for proces og dokumentation. Desværre er der i dag meget lidt fokus på andre værdifulde ædle metaller, og på globalt plan i dag er mindre end 1% af disse genanvendt. Dagens smeltemetoder forhindrer genbrug af sjældne jordarters metaller, der bruges mere og mere i moderne teknologi. Selvom vi i Norden har en meget høj indvindingsgrad på EE-affald, produceres der stadig mere end vi genbruger. Det betyder, at deponering af teknologisk affald, kun øges år for år. d|rig vil gennem innovation og handling tager ansvar for at bidrage til at forbedre dette.

SOCIAL ANSVAR

I Norge har vi en lang historie i at være førende inden for miljøudvikling. d|rig er villig til at foretage etiske gode investeringer og bidrage ved at påtage os omkostninger til miljøudvikling gennem innovation i genanvendelsesprocesser og deponi. Vores partnere og kunder har, sammen med d|rig, et stærkt fokus på dette område.

GENINDVINDING VS MINEDRIFT

Forskning fra United Nations University viser, at det giver fem gange mindre miljøbelastning at udvinde råmaterialer ved at genindvinde i forhold til at udvinde råmateriale fra jorden. Samtidig viser forskning, at vi i 2030 vil opleve en stor mangel på råmaterialer, da de tilgængelige reserver i jordskorpen vil være næsten udtømte. Det er på tide at reducere deponi og i stedet udvikle nye metoder, så vi star bedre rustet til fremtidens udfordringer.

PROJEKT RAPPORTERING

d|rig kan tilbyde god projektrapportering, der indeholder dokumentation for sikker datasletning, miljøbesparelser som følge af genbrug samt miljøbesparelser som følge af genindvinding.

Tror du, at d|rig repræsenterer værdier, der passer til dig og jer, eller har du spørgsmål?

TA KONTAKT