d|rig – vejen frem.

VORES ROLLE I DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

d|rig vil investere i operationelle genvindingsmetoder for at være markedsleder i miljøvenlige processer til genanvendelse af sjældne jordarters metaller. Ved løbende at arbejde med forskning og udvikling af vores genbrugsprocesser, er vores mål at sætte en ny industristandard, hvor vi kan dokumentere lønsomme processer. Vi ønsker at dele denne ekspertise med branchen, for at opnå størst mulig miljøeffekt. Vejen frem er lang og udfordrende, men vi nyder godt af store nordiske selskaber, partnere og offentlige myndigheder, så vi kan sikre os nok volumen til at udvikle nye automatiserede genindvindingsprocesser. Det handler om at tage vores sociale ansvar alvorligt. D|rig arbejder for at minimere deponering af teknologisk udstyr. Vi har certificeret personale inden for stærkstrøm, kølegas, avancerede brandsystemer mv., der rejser rundt for at demontere, indsamle og genindvinde teknologisk udstyr. D|rig’s priser på sådanne ydelser er meget lave, da målet er at gøre en forskel, selvom det kræver en økonomisk investering.

BAGGRUND

d|rig blev grundlagt af Kim Romero på visionært grundlag efter at have opbygget den førende nordiske aktør i genbrug af ikt-udstyr, Greentech (nu Arrow Value Recovery) siden 2000. Genindvindingsindustrien er moden for innovation i Norden, og det er vores ansvar at hjælpe med at gøre en forskel på dette område. Smeltning af trykte kredsløb resulterer i tab af sjældne jordarters metaller. På globalt plan genindvindes der mindre end 1% af sjældne jordarters metallerne og over 90% af adgangen til disse styres af et land. D|rig blev grundlagt med det formål at udvikle nye genvindingsmetoder, netop for at sikre, at vi opfanger de sjældne jordarters metaller i en automatiseret og miljømæssigt optimeret proces.

VORES VISION – VEJEN VIDERE

d|rig vil fortsætte med at arbejde med forskning og innovation for at udvikle genanvendelsesprocesser, der er miljømæssigt optimerede. Med vores certificerede personale vil vi arbejde for at indsamle – og bekæmpe lossepladser af – teknologisk materiale.

d|rig er privatejet og arbejder visionært for at gøre en forskel for vores fælles miljø. Med økonomisk stærke ejere vil vi få det til at ske!

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at starte et projekt med os

KONTAKT OS I DAG