Vores ansvar

Innovation i genbrug og genindvinding er vejen frem.

DEPONERING

Vi arbejder målrettet på at minimere deponering af teknologisk udstyr i Norden såvel som i andre lande. Vi har certificeret personale inden for stærkstrøm, kølegas, avancerede brandsystemer osv. Som rejser rundt om i Norden for at demontere, indsamle og genindvinde teknologisk udstyr. Vores priser på sådanne tjenester er meget lave, da målet er at gøre en forskel, selvom det kræver en økonomisk investering.

SOCIAL ANSVAR

I Norge har vi en lang historie om at være førende inden for miljøudvikling, hvor vi er villige til at foretage etiske og moralske gode investeringer og påtage os omkostninger for miljøudvikling. Vi skal se på innovation i genbrug og deponering for sikre vejen frem. Dette er socialt ansvar. Vores partnere og kunder fokuserer på dette. D|rig fokuserer på dette.

URBAN MINING

Der er 5 gange højere miljøpåvirkning ved at udvide råmaterialer i minedrift sammenlignet med genindvinding. Forskning tyder på, at fremtidig adgang til råmaterialer i tilgængelig jordskorpe vil være meget begrænset efter 2030. Vi skal derfor have øget fokus på Urban Mining, især vigtigt for de sjældne jordarters metaller, der forsvinder i nutidens teknologi baseret på smeltning.

PROJEKT RAPPORTERING

Som vores partner får du en rapport, der beskriver, hvilken miljøpåvirkning vi har opnået i den volumen, der genbruges og genindvindes igennem os. Rapporten vil vise CO2 besparelser sammenlignet med minedrift og produktion af nyt udstyr. Vi vil også holde vores partnere opdateret om udviklingen i vores forskning og udvikling.

d|rig skal være ledende inden for forskning og innovation på genbrug af sjældne jordarters metaller

LÆS MERE

VORE TJENESTER

ONSITE DEMONTERING OG NEDRIGNING AF ALT TEKNISK UDSTYR

I d|rig er vi servicemindede og vores medarbejdere har en høj arbejdsmoral og stolthed. Når vi er på de-commissioning og sanerings projekter, udfører vi arbejdet med ydmyghed og respekt. Ingen teknisk eller geografisk opgave er for stor. Vi har været højt og lavt i Norge og i Europa for at adskille datacentraler, telekommunikation og andre tekniske installationer. Vores certificerede personale kan klare store såvel som små opgaver uden geografiske begrænsninger. Vores ekspertise sikrer maksimal datasikkerhed og maksimale miljømæssige fordele ved genbrug og korrekt genindvinding.

SPECIALISTER PÅ DATACENTRE

Der er en klar tendens på markedet, om at “skyen” fører til konsolidering af datacentre, hvilket igen skaber et behov for nedlukning af mindre datacentre. D|rg kan tilbyde at reetablere computerrummet i samme stand som husejere forventer, ved opsigelse af et lejemål. Vores ekspertise inden for datasikkerhed, genbrug og miljømæssigt optimeret genindvinding, vil allerede blive brugt i demonterings- og saneringssfasen. Store værdier kan gå tabt, hvis arbejdet ikke håndteres korrekt allerede i denne fase.

DATASIKKERHED

d|rig’s første prioritet er datasikkerhed. Vores opgaver begynder altid med en analyse og gennemgang af enheder, der kan indeholde data. Vi sikrer sikker transport og en af sikkerhedsmyndighederne godkendt sletteproces af alle databærende enheder med Blancco Erasure.

XXL NEDRIGNING OG TRANSPORT

På større eller længerevarende projekter, har vi mulighed for at sende vores 40’ containere og egne lastbiler sammen med vores certificerede medarbejdere til enhver lokation. Vi kan også tilbyde onsite harddiskgranulering eller sikker sletning af data efter behov. D|rig kan håndtere nedrigning og saneringsprojekter med flere lokationer i Norden og resten af verden.

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at starte et projekt med os

KONTAKT OS I DAG

d|rig skal løbende arbejde med forskning og udvikling for at udvikle genbrugsprocessen miljømæssigt optimeret. Med vores certificerede medarbejdere arbejder vi løbende for at indsamle og bekæmpe deponering af teknologisk materiale. VORES ANSVAR!

LÆS MERE OM OSS