Vi må være pionerer.

d|rig skal være ledende på forskning og innovasjon på resirkulering av sjeldne jordmetaller.

AVFALLSPROBLEM

Det produseres stadig mer teknologisk utstyr i dagens samfunn, og i Norge er vi tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Det er mange forretningsmessige gode sider ved dette, da vi i Norge besitter en kompetanse som gjør oss ledende globalt på mange felt. Medaljens bakside er dessverre at dette også øker avfallsmengden av teknologisk utstyr.   Ombruk er uten tvil det beste vi kan gjøre fra et miljøperspektiv. Noen ganger er det kanskje ikke mulig å ombruke et helt produkt. Det kan imidlertid være mulig å ombruke enkeltkomponenter, eller til og med ned til enkeltstående microchips, som sitter på et kretskort. Denne kompetansen besitter d|rig, og vi tilstreber oss hele tiden på å utvikle oss videre på dette området.   Norge er blant de beste innenfor gjenvinning av EE-avfall, og har gode direktiver for prosess og dokumentasjon. Dessverre er det i dag svært lite fokus på annet en verdifulle edelmetaller, og på globalt nivå gjenvinnes det i dag under 1% av disse. Dagens smeltemetoder forhindrer gjenvinning av de sjeldne jordmetallene, som benyttes mer og mer i moderne teknologi.   Selv om vi i Norge har svært høy gjenvinnings prosent på EE-avfall, så produseres det fremdeles mer enn vi gjenvinner. Dette betyr at deponier av teknologisk avfall i Norge bare øker år for år. d|rig skal gjennom innovasjon og handling ta ansvar for å være med på å forbedre dette.

SOSIALT ANSVAR

I Norge har vi lang histore med å være ledende innenfor miljøutvikling. d|rig er villig til å gjøre etiske gode investeringer, og å være med på å ta kostnader for miljøutvikling gjennom innovasjon i gjenvinningsprosesser og deponier.  Våre samarbeidspartnere og kunder har, sammen med d|rig, et sterkt fokus på dette området.

GJENVINNING VS GRUVEDRIFT

Forskning fra United Nations University viser at det er fem ganger mindre miljøbelastning å hente ut råstoff ved å gjenvinne, sammenliknet med å hente ut samme mengde råstoff fra jordskorpen. Samtidig viser forskning at vi i 2030 vil oppleve stor knapphet på råstoff, da de tilgjengelige reservene i jordskorpen vil være tilnærmet uttømt.   Tiden er inne for å minske deponiene, samt å utvikle nye metoder. Nettopp for å stå bedre rustet mot fremtidens utfordringer.

PROSJEKTRAPPORTERING

d|rig kan tilby god prosjektrapportering som omfatter dokumentasjon på sikker sletting av data, miljøbesparelse som en følge av ombruk, samt miljøbesparelsen som en følge av gjenvinning.

Synes du d|rig representerer verdier som passer for deg og dere, eller har du noen spørsmål?

TA KONTAKT