onsite services

Vi utfører dekommisjonering og saneringsprosjekter, slik som å demontere datarom, telesentraler og andre tekniske installasjoner. Vårt sertifiserte personell kan håndtere store, så vel som små oppgaver, uten geografisk begrensning. Vår kompetanse sikrer maksimal datasikkerhet, og størst mulig miljøgevinst ved ombruk og riktig gjenvinning.

Det er en tydelig trend i markedet at skyen fører til konsolidering av datasentre, som igjen skaper et behov for dekommisjonering av mindre datarom. d|rig kan tilby å tilbakestille datarom i samme stand som huseier forventer ved terminering av et leieforhold. Vår kompetanse på datasikkerhet, ombruk og miljøoptimalisert gjenvinning, kommer til bruk allerede i demonterings- og saneringsfasen. Store verdier kan gå tapt dersom arbeidet ikke håndteres riktig allerede i denne fasen.

I d|rig er vi serviceinnstilte, og våre ansatte har høy arbeidsmoral og stolthet. Når vi er ute på dekommisjonering og saneringsprosjekter, utfører vi arbeidet med ydmykhet og respekt. Ingen teknisk- eller geografisk oppgave er for stor.

Ønsker du mer informasjon?

Har du flere spørsmål om våre onsite services?