søsterselskap

Serva er et landsdekkende returselskap som gjennom sine partnere vil kunne tilby gunstige løsninger på ombruk og gjenvinning av IT, innsamling av kassert elektronikk (EE-avfall) og batterier.

Fra 1. januar 2019 tilbys denne tjenesten til produsenter og importører i samsvar med krav i Avfallsforskriftens kapittel 1 og kapittel 3.

 

Les mer på Serva.no