utrulling

Våre tjenester er modulært bygget opp og kan skreddersys etter behov. Det vil si at modulene er standardiserte, men man velger hvilke moduler som skal benyttes.

To hovedelementer som ligger til grunn, vil alltid være sikkerhet og miljø. Sikkerhet i form av sikker transport og lagring samt utøvende personell med utvidet politiattest. I tillegg til sikker sletting av data, med verktøy godkjent av NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet), NATO og Common Criteria. Vi sørger for miljøriktig gjenbruk, avhending og resirkulering. Alt utstyr vi behandler blir rapportert.

Behovene varierer fra rene logistikktjenester ved registrering og utsendelse av enheter, til “log in klare enheter“, konfigurert med tilleggsutstyr og tanking av kundespesifikk programvare/image. Det er kunden som legger føringene for hvilke enheter vi behandler. Vi behandler alt fra PC og mobil til monitorer, dockingstasjoner, tablets og annet tilleggsutstyr.

Heri gjelder også tett oppfølging i forhold til endringer i maskinvarekonfigurasjoner og behov for å endre image med nye versjoner og eller endring av programvarebehov.

Registrering i Asset Management system for oppfølging og utsendelse til rett lokasjon samt historikk på enheter, er moduler som er viktige i en livssyklusoppfølging. Vi leverer dette gjennom et egenutviklet og dynamisk system, d|manage, som er tilrettelagt for API-integrering mot eksisterende Asset Management-systemer (som for eksempel SNOW).

Ønsker du mer informasjon?

Har du spørsmål om utrulling og de ulike løsningene?