visjon og verdier

CREATE TOMORROW TODAY

Gjennom vår visjon bidrar vi til å identifisere og finne løsninger på våre kunder og samarbeidspartneres fremtidige utfordringer. Visjonen leder oss gjennom arbeidsdagen som individ, som team og som en helhetlig organisasjon.

I d|rig deltar alle, og vi arbeider hver dag, utrettelig og kontinuerlig, for å sette visjonen ut i praktisk handling. I d|rig har vi både vilje og evne til å tenke utenfor boksen, og vi gjør ord om til handling. Vi lar oss ikke stoppe av praktiske problemer. De representerer muligheter og utfordringer, ikke begrensninger. Best practice er ikke alltid det som driver oss fremover, men derimot det å tørre å ta risiko kan gjøre det.

Vi ønsker å være et forbilde for hvordan vi skal tenke sirkulær økonomi med fokus på ombruk, og vi vil være modige når det gjelder å tilby konkurransedyktige tjenester og løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Våre verdier

Kundene, samarbeidspartnerne og våre medarbeidere er våre drivere og tannhjulet som vi bygger våre verdier rundt. Våre verdier viser veien i vår daglige virksomhet. De støtter opp om måten vi samarbeider på, og hvordan vi samhandler med hverandre.

Våre verdier skal vises i alt vi gjør i og utenfor bedriften. Dette er en blanding av verdier som snakker til hjertet og til hjernen. Verdiene våre er styrende for relasjonen vi har til våre omgivelser og naturen, til kunder og samarbeidspartnere, og ikke minst medarbeiderne i mellom.

Ansvarlighet

 

 • Vi har et stort engasjement for ombruk og sirkulær økonomi
 • Vi tar sosialt ansvar og gjennomfører våre tjenester i samsvar med våre etiske retningslinjer
 • Vi er troverdige og pålitelige, skaper realistiske forventninger, er resultatorienterte og holder våre løfter
 • Våre holdninger til oss selv og våre kunder er basert på gjensidig tillit og respekt
Profesjonalitet

 

 • Vi er opptatt av å være profesjonelle i utøvelsen av våre tjenester, dette skal gjennomsyre hvordan vi handler og opptrer overfor våre omgivelser
 • Vi finner gode problemløsninger for våre kunder og samarbeidspartnere
 • Vi har kunnskap og erfaring, er pålitelige og har god gjennomføringsevne
 • Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, som gir trygghet til å utfordre hverandre og utvikle oss videre
Entusiasme

 

 • Vi har medarbeidere som brenner for sine oppgaver, strekker seg langt og som aldri gir opp
 • Vi ønsker å stimulere til trivsel og nytenking gjennom å by på oss selv
 • Vi har med oss hjerte, glede og motivasjon i utøvelsen av vårt arbeid og overfor hverandre
 • Vi involverer og engasjerer oss gjennom gode og åpne diskusjoner

Sosialt ansvar

Som en ansvarlig bedrift ønsker vi i d|rig at våre handlinger gjenspeiles i hvordan vi gir tilbake til samfunnet rundt oss. Vi legger derfor vekt på at holdninger og handlinger skal være forenlig med selskapets visjon og verdier.

Sosialt ansvar er rettet mot hjertene våre, og vi i d|rig ønsker å vise dette ved praktisk handling ved at vi hvert år vil vi gi 5% av vårt overskudd til sosiale formål.

WWF er en global miljøorganisasjon. De arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.

 

WWF var blant annet mottaker for TV-aksjonen 2020: «Et hav av muligheter», der d|rig var med å bidra i kampen for et renere hav!

Ansvarlig transport

 

En ekstra klem til miljøet.

Vi ønsker i tillegg til vårt valg av klimavennlig transportør å kunne gi våre kunder mulighet til å klima kompensere sin transport. D|rig sine skap reiser i gjennomsnitt 312,58 km i snitt per tur, dersom vi regner at varebilen har et forbruk av 0,6 liter per mil og et utslipp på 2,66 CO2 per liter diesel vil det si 50 kg utslipp Co2. Ønsker din bedrift å nøytralisere transporten huk av for WWF ved booking av skap og vi vil legge til trekket på din giro. Hvert kvartal vil vi på vegne av våre kunder donere totalbeløpet til en av WWF sine internasjonale prosjekter.

 

GPS-sporing

d|rig kan tilby FG- enheter (sporing og gjenvinningssystem) i utsendt utstyr. Det betyr at d|rig kan til enhver tid identifisere hvor utstyret befinner seg. En liten kostnad for økt sikkerhet rundt forsendelse av ikke bare sensitiv informasjon, men også kostbart utstyr. I søket etter eventuelt stjålet utstyr vil det kunne benyttes både GPS, GSM og radiopeiling som posisjoneringsteknologi. Tjenesten koster kr 50 per dag per enhet, og er levert i samarbeid med ABAX