Vårt ansvar

Innovasjon i gjenvinning er veien videre.

LANDFILL

Vi arbeider målrettet med å minimere landfill av teknologisk utstyr i Norge så vel som i utlandet. Vi har sertifisert personell innenfor sterkstrøm, kjølegass, avanserte brannsystemer, etc. Som reiser rundt i landet for å demontere, innsamle og gjenvinne teknologisk utstyr. Våre priser på slike tjenester er svært lave da målet er å gjøre en forskjell selv om det krever en økonomisk investering.

SOSIALT ANSVAR

I Norge har vi lang histore med å være ledende innenfor miljøutvikling, der vi er villige til å gjøre etiske og moralske gode investeringer og ta kostnader for miljøutvikling. Vi må se på innovasjon i gjenvinning og Landfill for å sikre veien videre. Dette er sosialt ansvar. Våre partnere og kunder har fokus på dette. d|rig har fokus på dette.

URBAN MINING

Det er 5 ganger høyere miljøbelastning å hente ut råstoffer i gruvedrift sammenliknet med gjenvinning. Forskning tilsier at fremtidens tilgang på råstoffer i tilgjengelig jordskorpe vil bli svært begrenset fra 2030 og at vi må ha økt fokus på Urban Mining, spesielt viktig er dette for sjeldne jordmetaller som forsvinner i dagens teknologi som baserer seg på smelting.

PROSJEKTRAPPORTERING

Som vår partner vil du motta en rapport som beskriver hvilken miljøeffekt vi sammen har klart å oppnå i det volum som blir ombrukt og gjenvunnet gjennom oss. Rapporten vil vise Co2 besparelse sammenliknet med gruvedrift og produksjon av nytt utstyr. Vi vil samtidig holde våre partnere oppdatert på progresjonen i vår forskning og utvikling.

d|rig skal være ledende på forskning og innovasjon på resirkulering av sjeldne jordmetaller.

LES MER

VÅRE TJENESTER

ONSITE DEMONTERING OG NEDRIGGING AV ALT TEKNISK UTSTYR

I d|rig er vi serviceinnstilte, og våre ansatte har høy arbeidsmoral og stolthet. Når vi er ute på de-kommisjonering, og saneringsprosjekter, utfører vi arbeidet med ydmykhet og respekt. Ingen teknisk- eller geografisk oppgave er for stor. Vi har vært høyt og lavt i Norge, og i Europa, for å demontere datarom, telesentraler og andre tekniske installasjoner. Vårt sertifiserte personell kan håndtere store, så vel som små oppgaver, uten geografisk begrensning. Vår kompetanse sikrer maksimal datasikkerhet, og størst mulig miljøgevinst ved ombruk og riktig gjenvinning.

SPESIALISTER PÅ DATAROM

Det er en tydelig trend i markedet at skyen fører til konsolidering av datasentre, som igjen skaper et behov for de-kommisjonering av mindre datarom. d|rig kan tilby å tilbakestille datarom i samme stand som huseier forventer ved terminering av et leieforhold. Vår kompetanse på datasikkerhet, ombruk og miljøoptimalisert gjenvinning, kommer til bruk allerede i demonterings- og saneringsfasen. Store verdier kan gå tapt dersom arbeidet ikke håndteres riktig allerede i denne fasen.

DATASIKKERHET

d|rigs første prioritet er datasikkerhet. Våre oppdrag begynner alltid med en analyse og gjennomgang av enheter som kan inneholde data. Vi sørger for sikker transport, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet-godkjent sletteprosess av alle databærende ressurser med Blancco Erasure.

XXL NEDRIGG OG TRANSPORT

På større, eller mer langvarige prosjekter, har vi anledning til å sende våre 40″ containere og egne lastebiler, sammen med vårt sertifiserte personell, til enhver lokasjon. Vi kan også tilby onsite granulering av harddisker, eller sikker sletting av data ved behov. d|rig kan håndtere dekommisjonering og saneringsprosjekter med flere lokasjoner i Norden og resten av verden.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å starte et prosjekt med oss

KONTAKT OSS I DAG

d|rig skal kontinuerlig arbeide med forskning og utvikling for å utvikle resirkuleringsprosessen miljøoptimalisert. Med vårt sertifisert personell vil vi kontinuerlig arbeide for å samle inn og bekjempe landfill av teknologisk materiale. VÅRT ANSVAR!

LES MER OM OSS