CREATE TOMORROW TODAY

Hva gjør du med IKT-utstyret når du ikke trenger det?

Flere verdier vil gå tapt, og sensitive data kan komme på avveie hvis det ikke blir behandlet rett!

utrulling

Vi tilbyr komplette livssyklustjenester av IKT-utstyr. Kontakt oss for mer informasjon!

resirkulering

Vi tilbyr resirkulering av brukt IKT-utstyr

Ombruk

For å spare miljøet tror vi at det beste vi kan gjøre, er å ha fokus på ombruk. Den andelen av utstyret som ikke er egnet for ombruk går til materialgjenvinning.

slettetjenester

Med sertifiserte sletteverktøy tilbyr vi forskriftsmessig sletting av alle digitale lagringsmedier

onsite services

Vi tilbyr tjenester ute på lokasjon hos våre kunder. Som f.eks registrering, pakking og opphenting

dekommisjonering

Vi utfører dekommisjoneringsprosjekter som f.eks. avvikling og demontering av datasenter, telekomsenter og andre tekniske installasjoner